HTML5 - Nowe elementy w specyfikacji

Organizacja W3C (World Wide Web Consortium) w trakcie prac nad kolejną specyfikacją uznała, że w obecnych warunkach dotychczasowe elementy HTML nie są wystarczające. W konsekwencji do specyfikacji dodany został szereg nowych elementów m.in. posiadajacych znaczenie semantyczne, służących do odtwarzania na stronie plików audio i wideo czy też rozszerzających możliwości formularzy.

Zobacz:


Elementy dodane w HTML5

Tag pocz. Tag końc. Opis
<article> </article> Określa artykuł.
<aside> </aside> Określa zawartość nie będącą treścią strony. 
<audio> </audio> Umieszcza na stronie odtwarzacz audio.
<bdi> </bdi> Izoluje część tekstu, który może być pisany w innym kierunku, niż domyślny.
<canvas> </canvas> Kontener na grafikę tworzoną za pomocą skryptów.
<command> </command> Definiuje polecenie, które użytkownik może wywołać.
<datalist> </datalist> Określa listę predefiniowanych opcji elementu input.
<details> </details> Określa dodatkowe informacje, które można wyświetlać lub ukrywać.
<dialog> </dialog> Definiuje okno dialogowe.
<embed>  Tworzy kontener dla aplikacji zewnętrznej lub interaktywnej treści.
<figcaption> </figcaption> Tworzy podpis dla elementu figure.
<figure> </figure> Określa samodzielne treści, jak zdjęcia, wykresy, ilustracje, itp.
<footer> </footer> Określa stopkę dla dokumentu lub sekcji.
<header> </header> Określa nagłówek dla dokumentu lub sekcji.
<keygen>  Generuje parę kluczy dla pola formularza.
<mark> </mark> Wyróżnia tekst.
<meter> </meter> Wyświetla zasięg znanego zakresu lub ułamkową wartość.
<nav> </nav> Określa sekcję linków nawigacyjnych.
<output> </output> Wyświetla wynik obliczeń.
<progress> </progress> Wyświetla pasek postępu zadania.
<rp> </rp> Określa co pokazać, jeśli przeglądarka nie obsługuje adnotacji.
<rt> </rt> Określa wyjaśnienie lub wymowę znaków dla adnotacji.
<ruby> </ruby> Dodaje adnotację.
<section> </section> Określa sekcję w dokumencie.
<source>  Określa zasób dla elementu multimedialnego.
<summary> </summary> Określa widoczną część elementu details.
<track>  Dołącza plik tekstowy dla elementów multimedialnych.
<wbr>  Określa gdzie byłoby możliwe przełamanie tekstu.
<video> </video> Umieszcza na stronie odtwarzacz wideo.